Handledarkurs​

Handledarkurs

Handledarutbildningen är en obligatorisk kurs för er som avser att köra privat, genomförd utbildning är giltig i 5 år och även här krävs id-handling för samtliga deltagare.

Utbildningen tar tre timmar exklusive pauser, pågår från kl. 16:30 – 20:00 och kostar 400 kr/person.

 

Bokning sker på bemannat kontor eller telefon. Ange namn, telefonnummer, e-post och fullständigt personnummer på samtliga deltagare. Det är både handledare och elev som ska genomföra utbildningen.

 

Vi rapporterar närvaro samt genomförande av utbildningen till Transportstyrelsen, ni ansöker själva om handledarskap hos Transportstyrelsen, vidare information får ni vid utbildningstillfället.

Kontakta oss